Tarieven

Hieronder volgen de reguliere tarieven zoals ze gelden vanaf 1 januari 2017.

Het tarief voor wiskundebijles door Wisk-it is voor 2017 vastgesteld op

25 euro per uur
30 euro voor een uur en een kwartier
35 euro voor anderhalf uur

Betaal je tien bijlessen ineens, dan is de tiende bijles gratis!

Wisk-it behoudt zich het recht voor het tarief op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.
Ben je al gestart met een serie bijlessen op het moment van een tariefwijziging, dan mag je die serie afmaken tegen het tarief dat gold toen je startte.